หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
     
 
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสา  
 

17 พฤษภาคม 2562
นายวัฒนา  ยั่งยืน  นายอำเภอเดิมบางนางบวช ประธานในพิธี  นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร
นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง หัวหน้าส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช สถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช ทางหลวงชนบทอำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช  อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก เทศบาลตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเดิมบาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา\\\" เราทำความดี  ด้วยหัวใจ \\\" ณ อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก พัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนนทางเข้าและถนนรอบบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3
ตำบลเดิมบาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 10.34 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560