หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
     
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดับเพลิงเบื้องต้น  
 

6 กุมภาพันธ์ 2562
นายจุมพฎ หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
การดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเดิมบาง ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกิดความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ทีมวิทยากร
1. คุณชัชวาล  บุญจง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
   จากองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. จ่าเอกวรายุทธ  พรมยะดวง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
   จากเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3. คุณสาโรจน์  ธัญญเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   จากองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 13.54 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560