หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
     
 
 
 
 
 
กิจกรรม \" วันเด็กแห่งชาติ \"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

12 มกราคม 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร   นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง  จัดกิจกรรม \" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 \" เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการที่ดี กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทาง
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
สิทธิหน้าที่ของตนเอง

พิธีกรผู้ดำเนินกิจกรรม
1. อาจารย์อุบล  ทองดี จากโรงเรียนวัดเดิมบาง
2. อาจารย์กาญจนา  มั่นปาน  จากโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
3. อาจารย์ประดิษฐ์  พวงมาลี  ข้าราชการบำนาญ จากโรงเรียนวัดท่าเตียน

เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร ของขวัญ
ของรางวัล บูทกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงาน ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ  มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13.10 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 141 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560