กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 
 
กิจกรรม \" การทำลูกประคบ \"  
 

6  กันยายน  2561
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง
จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง \" การทำลูกประคบ \"

โดย  คุณไตรรัตน์  ใบศรี  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง

มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 111 คน

เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากร ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยาย
ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในวันนี้ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภายในงาน  นากยเทศมนตรีตำบลเดิมบาง ได้ให้ความรู้เรื่อง \" การคัดแยกขยะมูลฝอย
และการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 16.08 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560