กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 
 
โครการครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเดิมบาง  
 

6 กันยายน 2561
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง
จัดโครงการครัวเรือนร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเดิมบาง \\\" รณรงค์
คัดแยกขยะ  กำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน \\\" เพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภ่าเทศบาล ผู้นำชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนตำบลเดิมบาง

โดยทีมวิทยากร
คุณประดิษฐ์  มากเทพวงษ์  จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช
คุณประกิจ  ธรรมสามิสรณ์   จาก โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยาย
ให้ความรู้ \\\" รณรงค์คัดแยกขยะ กำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน \\\" ในวันนี้
ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 16.00 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560